รอสักครู่......เรากำลังนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนค่ะ........

ติดต่อโรงเรียน เลขที่ 587  แขวงลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10520
โทรศัทพ์/โทรสาร  0-23269005